מאמרים

עו”ד מוחמד ג’בארין

עבודתו של נוטריון בישראל מוסדרת בחוק הנוטריונים , התשל"ו 1976. נוטריון הוא עורך דין המוסמך בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך...

עו”ד מוחמד ג’בארין

ענף הנדל”ן הינו ענף מסועף ומורכב ובפרט כאשר עסקינן ברכישת דירה על ידי אזרח מן השורה מקבלן שבונה ומשווק דירות. יחסי הכוחות...

עו”ד מוחמד ג’בארין

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963 (להלן – “החוק”) חלה חובה על כל מי שמוכר...

עו”ד מוחמד ג’בארין

ההגדרה של רכוש משותף עוגנה בחוק המקרקעין שמחלקת את הרכוש בבית משותף לשני סוגים פרטי ומשותף.   רכוש משותף יכול להיות רכוש...

עו”ד מוחמד ג’בארין

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו ונכסים אלו, הקרויים עיזבון, הם ירושתו של המנוח שהותיר לאחר מותו. חלק מהאנשים בוחרים ...

עו”ד מוחמד ג’בארין

המושג תמ”א הוא קיצור של המונח  “תכנית מתאר ארצית”.   תכניות מתאר ארציות מפורסמות על ידי מנהל התכנון...

עו”ד מוחמד ג’בארין

לאור חשיבותו של יפוי כח בלתי חוזר בתחום המקרקעין ברצוני להאיר את עיני הגולשים לגבי מהותו ומשמעותו של מסמך משפטי...