פטור ממס שבח במכירת שתי דירות

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963 (להלן – “החוק”) חלה חובה על כל מי שמוכר “זכות במקרקעין” (למשל: דירת מגורים, מגרש, נכס מסחרי, וכו’) לשלם מס שבח על המכירה, אלא אם כן חל לגביו פטור מתשלום מס שבח.
 
המחוקק מעניק פטורים שונים ממס שבח בהתקיים תנאים שונים בהתאם לחוק ואחד מפטורים אלה הוא פטור חד פעמי ממס שבח למוכר שתי דירות על מנת  לרכוש תמורתן דירה אחד גדולה ויקרה יותר. פטור זה יינתן למוכר פעם אחת בלבד בחייו.
 
עניין הפטור לשתי דירות מעוגן בסעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין.
 
סעיף 49ה לחוק (שלאחר התיקון האחרון), קובע  כי הפטור הראשון בסדרת הפטורים יהיה לפי סעיף זה, ואילו הפטור השני הוא פטור לפי סעיף 49ב(2) .
 
להלן התנאים הקבועים בחוק לקבלת פטור זה:
 
הפטור זה נועד אך ורק ותושבי ישראל.
 
המחיר הכולל של שתי הדירות הנמכרות הוא עד 2,004,000 ₪ כאשר מעליו יינתן פטור יחסי להפרש וזאת רק גבי הדירה השנייה הנמכרת, והכול עד לסך של 3,332,000 ₪ שמעליו לא יינתן פטור זה בכלל (הערה: הסכומים הנ”ל מתעדכנים מדי שנה).
 
פרק הזמן שבין מכירת הדירה הראשונה לשנייה לא יעלה על 12 חודשים.
 
פרק הזמן לרכישת הדירה החדשה לא יעלה על 12 חודשים לפני או אחרי מועד מכירת הדירה השנייה.
 
מחיר הדירה החדשה (החלופית) חייב לביות לפחות 3/4 משתי הדירות שנמכרו.
 
סעיף פטור זה בא לסייע בין היתר לזוגות צעירים המבקשים למכור לאחר נישואיהם, שתי דירות מגורים, שכל אחד מהם הביא עמו לתא המשפחתי מלפני הנישואין וזאת במטרה לרכוש דירת מגורים יותר גדולה שתתאים למגורי משפחתם.
 
יש לציין, כי החוק בישראל בעניין מיסוי מקרקעין הוא דינמי, מורכב, מסורבל ומסועף ומכיל תנאים  משפטיים ולכן חשוב מאוד לבצע בדיקה מעמיקה ופרטנית של המצב המשפטי. בדיקה שיש לבצע באמצעות מומחה לתחום של נדל”ן ומיסוי מקרקעין מאחר וקיימים הרבה מוקשים שעלולים לגרום לתאונת מס אשר תעלה ביוקר.


רוצים לשאול שאלה? השאירו הודעה:


צוות המשרד